Lekuak

lekuak, goiburu-irudia

Sailkapen Sistema : Euskal Autonomia Erkidegoko geologia interesdun lekuak

Datu Nagusiak

Mota:
Sailkapen Sistema
Arloa:
EAE

Lekuak

Izena Leku kodea Izapidearen Egoera
Adarra mendiko Buntsandsteineko mendi-gailur diaklasatua eta bloke-erorketa LIG006 Izendatua
Aiako Harriko granitoko arroka metamorfikoak LIG003 Izendatua
Aiako Harriko granitoko fazie hibridoak LIG004 Izendatua
Aitzandi lurmuturreko tolestura LIG119 Izendatua
Aldeacuevako olistolitoa LIG017 Izendatua
Alkoleako muturreko flysch beltza LIG025 Izendatua
Alluitz mendiko elurtegia LIG108 Izendatua
Anbotoko kareharriak eta tontorrak LIG019 Izendatua
Angela meatzea (Matienzo) LIG145 Izendatua
Arantzazuko arroilaren ur-begiak eta galeriak LIG082 Izendatua
Arbietoko dolina LIG057 Izendatua
Arditurriko meatzeak LIG139 Izendatua
Aretxabaletako eta Eskoriatzako iturbegi sufretsuak LIG084 Izendatua
Aritzatxuko olistolitoa LIG032 Izendatua
Armintzako flysch beltza LIG024 Izendatua
Arnarri muturreko multzoa LIG014 Izendatua
Arrikrutzeko leizea LIG065 Izendatua
Arritzagako haran glaziarra eta morrenak LIG087 Izendatua
Arritzagako kobre-meatzeak LIG106 Izendatua
Arritzagako sakaneko ebaki Jurasiko-Urgondarra LIG009 Izendatua
Arteako Weald beltzeko seriea LIG011 Izendatua
Astondoko duna fosilak LIG091 Izendatua
Ataungo domoa LIG120 Izendatua
Azazeta mendateko goi Kretazeoa LIG033 Izendatua
Aņanako diapiroa LIG116 Izendatua
Badaiako dolina-zelaia LIG058 Izendatua
Bakioko buztinak eta ofitak LIG007 Izendatua
Barrika-Galeako paleozabalgunea LIG090 Izendatua
Barrikako hareak LIG093 Izendatua
Barrikako tolesturak, Txitxarropunta-Kurtzio LIG118 Izendatua
Billao lurmuturreko multzoa LIG125 Izendatua
Bodovalle meatzea (barnekoa eta aire zabalekoa) LIG140 Izendatua
Burkailekuko Paleozoikoko hondakin begetal kontinentalak LIG002 Izendatua
Caicedo-Yusoko aintzira LIG078 Izendatua
Carrias Harriko tontorra eta monolitoak LIG111 Izendatua
Deba-Zumaiako flysch hareatsua, Goi Kretazeokoa LIG028 Izendatua
Debako septariak LIG127 Izendatua
Delika arroilako Nerbioi ibaiaren ur-jauzia LIG069 Izendatua
Donostiako badia LIG089 Izendatua
Eginoko kareharriak LIG021 Izendatua
Eibarko dikea LIG038 Izendatua
Elantxobeko luizia LIG104 Izendatua
Elgoibarko lakolitoa LIG039 Izendatua
Ereņoko Kanteragorria LIG015 Izendatua
Fruizeko basaltoak LIG036 Izendatua
Galarretako tuparriak, goi Kretazekoak LIG031 Izendatua
Galea lurmuturra-Tunelbocako nummuliteak LIG132 Izendatua
Galea lurmuturreko tolestura sinklinala LIG117 Izendatua
Garbeako hareharriak LIG020 Izendatua
Gaviota gas naturaleko hobia LIG076 Izendatua
Gaztelubehekoa-Gaztelugoikoako Paleozoikoko itsas bizitzaren hondakinak LIG001 Izendatua
Gaztelugatxeko San Juan LIG088 Izendatua
Gaztelutxoko zehar-ebakia (Azkorriaga punta) LIG026 Izendatua
Gernikako antiklinala LIG013 Izendatua
Gesaltza Aņanako gatz larrainak LIG142 Izendatua
Gesaltza Aņanako ugaztun tertziarioen iknitak LIG130 Izendatua
Gesaltzako hobia LIG081 Izendatua
Goikoetxeko leizea LIG066 Izendatua
Goiuriko ur-jauzia LIG070 Izendatua
Gorrondatxe eta Tunelbocako hondartza zementatua LIG096 Izendatua
Gorrondatxeko Eozenoa (GSSP) LIG049 Izendatua
Guardiako aintzirak LIG080 Izendatua
Haitz Zurietako orratz erako karsta LIG059 Izendatua
Hernioko sinklinal esekia (erliebe alderantzizkatua) LIG126 Izendatua
Igoroingo sakana LIG012 Izendatua
Indusiko karsta LIG061 Izendatua
Iraetako meandroa LIG073 Izendatua
Itxinako karsta LIG056 Izendatua
Itzurun hondartzako multzo geomorfologikoa LIG103 Izendatua
Jaizkibeleko Eozenoko flyscha Arandoaundia muturrean LIG050 Izendatua
Jaizkibeleko ibai-haranak LIG077 Izendatua
Jaizkibeleko seudo-paramoudrak LIG136 Izendatua
K-T muga Sopelan LIG044 Izendatua
K-T muga Zumaian LIG043 Izendatua
Kanpezuko mueletako aldapa-erliebea LIG113 Izendatua
Karakateko ebaki bolkanikoa LIG041 Izendatua
Karrantzako kolubioiak LIG107 Izendatua
Kiputzeko Kuaternarioko aztarnategia LIG095 Izendatua
Kripaneko konglomeratuak LIG053 Izendatua
La Arena hondartza eta dunak LIG094 Izendatua
Labetxuko higadura-formak (Jaizkibel) LIG115 Izendatua
Lagako hondartza eta dunak LIG092 Izendatua
Laia-El Saucoko (Galdames) burdina-filoiak LIG141 Izendatua
Lapuebla de Labarkako ibai-serieak LIG055 Izendatua
Larranoko kareharriak eta basaltoak LIG034 Izendatua
Larreineta-La Arboledako aire zabaleko ustiategia LIG149 Izendatua
Leungo Harkaitzetako Buntsandsteina LIG005 Izendatua
Lezea leizea LIG068 Izendatua
Lozako sinklinaleko aintzira-kareharriak LIG051 Izendatua
Maeztuko asfaltoak LIG150 Izendatua
Malaespera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko meategia LIG148 Izendatua
Markinezeko pinakuluak LIG110 Izendatua
Matxitxakoko flysch beltza LIG022 Izendatua
Matxitxakoko luiziak LIG105 Izendatua
Maņuetako ibai-terrazak LIG072 Izendatua
Meņakozeko kuxin-labak LIG035 Izendatua
Mirutegiko Eozenoko kareharriak (Entziako Partzuergoa) LIG052 Izendatua
Mundakako koralak eta orbitolinak LIG134 Izendatua
Murgiako zingira-fauna eta -flora LIG137 Izendatua
Mutiloako domoko meatzegunea (Troya meatzea) LIG147 Izendatua
Mutriku-Debako pinakulu-karsta LIG063 Izendatua
Ogoņoko labar bertikala LIG100 Izendatua
Oiartzun ibaiaren terrazak LIG071 Izendatua
Oka ibaiko estuarioaren behealdea LIG097 Izendatua
Oka ibaiko estuarioaren goialdea LIG098 Izendatua
Okinako haizpitarteko ebakia LIG047 Izendatua
Olazko poljea LIG060 Izendatua
Omako haran itxia eta dolinak, eta Bolunzuloko hobia LIG062 Izendatua
Ozioko antiklinala LIG122 Izendatua
Ozioko trabertinoak LIG074 Izendatua
P-E muga Zumaian LIG048 Izendatua
Pasaia-Donostiako labar estrukturalak LIG099 Izendatua
Pauleko igeltsu-meatzeak LIG143 Izendatua
Peņalbako plataforma karbonatatua LIG018 Izendatua
Pico del Fraileren pinakulua LIG109 Izendatua
Pikoteko luizien itsasertzeko multzo geomorfologikoa LIG102 Izendatua
Pirinioen hegoaldeko aurrezamalkadura Conchas de Haron LIG123 Izendatua
Pobesko konglomeratuak LIG054 Izendatua
Pozalaguako barita LIG144 Izendatua
Pozalaguako leizea LIG064 Izendatua
Purķn ibaiaren haitzartea LIG075 Izendatua
Raneroko dolomitak LIG138 Izendatua
Raneroko plataforma karbonatatuaren ertza LIG016 Izendatua
Sakonetako flysch karetsua LIG027 Izendatua
Sakonetako marearteko zabalguneko multzo geomorfologikoa LIG101 Izendatua
Salburuako hezeguneak eta kuaternarioa LIG079 Izendatua
San Anton mendiko tonboloa LIG085 Izendatua
San Rokeko ammoniteak eta koralak LIG133 Izendatua
San Tirso gaina LIG030 Izendatua
Sobroneko ur termalak LIG086 Izendatua
Sobrongo arroilaren serie estratigrafikoa LIG046 Izendatua
Soraluzeko kuxin-labak LIG037 Izendatua
Subillako kareharriak LIG029 Izendatua
Torca del Carlista LIG067 Izendatua
Txindokiko tontorra eta kareharriak LIG112 Izendatua
Uarkako multzo bolkanikoa LIG042 Izendatua
Urbiako sakonunea LIG008 Izendatua
Urduņako modelatu estrukturala (mesa) LIG114 Izendatua
Urizaharreko anbar-hobiak LIG129 Izendatua
Urizaharreko errotako ur-begia LIG010 Izendatua
Urretxuko harrobiko gabroak LIG040 Izendatua
Urrutxuako K-T muga LIG124 Izendatua
Valderejoko itxiera periantiklinala LIG121 Izendatua
Valnerako failako kaltzita espatikoa LIG146 Izendatua
Zambranako ugaztunak LIG128 Izendatua
Zazpi Hondartzetako flysch beltza (Kardal-Saturraran) LIG023 Izendatua
Zazpiturrietako ur-begia LIG083 Izendatua
Zeanuriko arrain fosilak LIG131 Izendatua
Zumaia-Getariako Eozenoko flyscheko iknofosilak LIG135 Izendatua
Zumaiako Paleozenoa eta GSSPak LIG045 Izendatua