Lekuak

lekuak, goiburu-irudia

Jaizkibel   -   Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE)

Erlazionaturiko Habitatak

Erlazionaturiko Habitatak

Habitat Zuzentaraua

Kodea Habitata Azalera Bateragarria Azalera Bateragarria / Lekuaren Guztizko Azalera Azalera Bateragarria / Habitataren Guztizko Azalera Adierazgarritasuna Kontserbazio Egoera Ebaluaketa Globala Erlazioaren iturria
1230 Itsaslabarrak A Bikaina A Bikaina A Bikaina
3110 Lautada hareatsuetako ur oligotrofikoak, mineral-eduki oso txikikoak (Littorelletalia uniflorae) D Ez garrantzitsua -- --
4020* Erica ciliaris edota Erica tetralix-dun txilardi hezeak B Ona B Ona B Ona
4030 Txilardi lehor azidofiloak D Ez garrantzitsua -- --
4040* Kostaldeko txilardi lehorrak A Bikaina A Bikaina A Bikaina
6210 Larre mesofiloak Brachypodium pinnatum-dunak D Ez garrantzitsua -- --
6230* Mendialdeko larreak D Ez garrantzitsua -- --
6410 Molinea caerulea-ko belardi hezeak A Bikaina B Ona A Bikaina
6510 Segabelardi atlantikoak D Ez garrantzitsua -- --
7140 Zohikaztegi azidofiloak/esfagnodiak C Garrantzitsua C Ertaina edo gutxi C Garrantzitsua
7210* Claudium mariscus-eko zohikaztegiak C Garrantzitsua C Ertaina edo gutxi C Garrantzitsua
91E0* Haltzadi eta lizardiak D Ez garrantzitsua -- --
9230 Quercus robur eta Quercus pyrenaicadun harizti galaikoportugesak C Garrantzitsua C Ertaina edo gutxi C Garrantzitsua
Deskribapena:
Azalera: