Lekuak

lekuak, goiburu-irudia

Jaizkibel   -   Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE)

Erreferentziak

Erreferentziak

Araudia

Artikuluak

Inprimaki ofizialak

Jardunaldiak, aurkezpenak, komunikazioak, posterrak eta txostenak

Liburuak

Natura 2000 kudeaketa-tresnaren dokumentuak

(9) DOCUMENTO DE OBJETIVOS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN (ZEC) ULIA (ES2120014) Y JAIZKIBEL (ES2120017), Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco.

Txostenak eta azterlanak

Bestelako Erlazionaturiko Erreferentziak